Om sitet

Undervisningsmaterialet Vi deler et hav er udarbejdet af Det Økologiske Råd med støtte fra det danske undervisningsministeriums Tips & Lotto midler og i samarbejde med BERAS Implementation Project.

BERAS står for Baltic Ecologcial Recycling Agriculture and Society, og BERAS Implementation er et EU-støttet samarbejde mellem forsknings- og undervisningsinstitutioner og forskellige miljøorganisationer i landene rundt om Østersøen. Samarbejdet sigter mod at udvikle mere ”østersøvenlige” landbrugsmetoder og fremme en bæredygtig og miljøvenlig udvikling inden for landbrug og fødevareproduktion og – forbrug i regionen.

I forbindelse med projektet er der skabt et netværk af skoler og undervisere i Østersølandene med interesse i at bruge det fælles undervisningsmateriale. Det er meningen, at undervisningshæftet skal oversættes til andre nationalsprog, og en svensk udgave er allerede på vej. Det er også hensigten, at skoleklasser, der er interesserede i internationalt samarbejde, skal kunne udveksle ideer og opgaver med klasser i de andre lande.

Undervisningsmaterialet har dog en almen karakter, som gør, at det også kan bruges i skoler uden tilknytning til Østersøregionen. Målet er, at det helt eller delvist skal kunne bruges både i andre landsdele og andre Østersølande.

Materialet er tilpasset mellemtrinnet. Læs mere under Fælles Mål her på sitet.