Sådan passer “Vi deler et hav” til hjemkundskab

Vi deler et hav er der lagt op til et samspil mellem natur/teknik og hjemkundskab. Gennem undervisningsforløbet vil eleverne erhverve sig viden om, hvor maden kommer fra, og hvilken forskel det gør for miljøet, hvordan den er produceret. Danmark har en meget stor husdyrproduktion og dermed også en stor produktion af husdyrgødning, og det belaster både klima og vandmiljø. Det store flow af næringsstoffer gennem landbrugssystemet indebærer en alvorlig risiko for betydelig udvaskning af fosfor og kvælstof til vandmiljøet, og en af de uheldige konsekvenser kan være iltsvind og fiskedød i havet og de indre farvande.

Der er tale om komplekse sammenhænge, som kan være svære at forstå, men Vi deler et hav forsøger gennem fortællingen om fem skolebørn, der undersøger sammenhængen, at gøre dette svære stof tilgængeligt for elever i 5. og 6. klasse. Via undervisningsforløbet Vi deler et hav kan de opnå både erfaring med og forståelse for madens, husholdningens og forbrugets betydning for ressource- og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre (Fællesmål Hjemkundskab stk. 1).

Gennem de praktiske opgaver med Østersøvenlig mad vil eleverne få sjove oplevelser sammen med andre, og opgaverne lægger op til, at de erhverver sig viden og indsigt, som på længere sigt vil sætte dem i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i samfundet. (Fællesmål Hjemkundskab stk. 2) og til at tage et medansvar for husholdning og forbrug i relation til sundhed, livskvalitet og bæredygtighed (Fællesmål Hjemkundskab stk. 3).

Vi deler et hav kan især være med til at opfylde slutmålene for faget hjemkundskab, når det gælder kravene til indblik i madens og forbruget betydning for ressourceforbrug, miljø og etik, idet undervisningsforløbet kan give eleverne:

  • Kendskab til mærkningsordninger – i dette tilfælde til at til det danske Ø-mærke, EU’s miljømærke m.fl.
  • Forståelse af fødevarers vej fra jord til bord. Især hvis man vælger at integrere gårdbesøg og besøg hos en fisker og får grønsager og fisk med hjem til skolekøkkenet. Det giver eleverne en helt konkret og håndgribelig erfaring med, hvor maden kommer fra og en oplevelse af forarbejdningsprocessen fra marken eller havet til middagsbordet.
  • Viden, der sætter eleverne i stand til at forklare madens og forbrugets betydning for miljø, sundhed og livskvalitet, er det centralt formål med Vi deler et hav.
  • Anvende principper for bæredygtig husholdning i forbindelse med indkøb, madlavning, og affaldshåndtering.
  • Tage kritisk stilling som forbruger såvel som til vilkår for at leve bæredygtigt og med både sundhed og livskvalitet.

(Alle punkterne er hentet fra slutmål for faget hjemmekundskab).