Sådan passer “Vi deler et hav” til dansk

Vi deler et hav kan bruges tværfagligt på en måde, der naturligt inkluderer faget dansk. Ved at anvende hæftet og opgavesamlingen kommer eleverne til at bruge sproget til kommunikation, argumentation, problemløsning og formidling af viden, og de får mulighed for at udvide deres ordforråd og begrebsverden og stifte bekendtskab med tekniske og abstrakte ord og fagtermer (Trinmål for faget dansk efter 6. klasse).

Vi deler et hav kan desuden ”give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab” (Fælles Mål 2009. Dansk. Formålsparagraf stk. 3), idet der er mulighed for at samarbejde med skoler i andre lande, som arbejder med det samme undervisningsmateriale.  Det kan således være mulighed for at komme i kontakt med elever i Sverige. Kontakten kan bruges til at udveksle fx Østersøvenlige opskrifter med de svenske elever eller skrive eller Skype sammen om deres oplevelser på ekskursioner i forbindelse med undervisningsforløbet.