Sådan passer “Vi deler et hav” til natur/teknik

Et undervisningsforløb med afsæt i undervisningsmaterialet fra Vi deler et hav egner sig først og fremmest til at opfylde en række faglige fællesmål for natur/teknik og for hjemkundskab.

I natur/teknik, kan Vi deler et hav være med til at give eleverne indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge, der har med landbrug, fødevarer og havmiljø at gøre. De udvikler sprog, tanker og begreber, der sætter dem i stand til at forstå og diskutere disse emner og sammenhængen imellem dem. (Formål for faget stk. 1)

Ekskursioner, eksperimenter og de tilknyttede opgaver, som findes på hjemmesiden, gør det muligt for eleverne selv at opleve, erfare, iagttage og undersøge sammenhængene – fx mellem næringsstoffer og vandmiljø (Formål for faget stk. 2).

Fremfor alt kan undervisningsforløbet give en forståelse for samspillet mellem mennesker og natur både i Danmark og i andre lande omkring Østersøen. Det kan fremme elevernes ansvarlighed for miljøet som baggrund for engagement og handling. Rent fagligt rummer materialet emner fra både biologi, fysik/kemi og geografi, og kan således være med til at skabe grundlag og interesse hos eleverne for at arbejde videre med disse fag (Formål for faget stk. 3).

Ved afslutningen af 6. klasse skal elever i danske skoler jf. trinmål og slutmålene have erhvervet sig viden og færdigheder inden for emnet ”Menneskets samspil med naturen,” og her kan Vi dele et hav være et godt redskab til at opfylde målene. Materialet kan bl.a. bidrage til, at eleverne bliver i stand til at:

  • Kende begrebet bæredygtighed og kunne redegøre for eksempler på, at menneskets forbrug af ressourcer og anvendelse af teknologi påvirker kredsløb i naturen – her inden for landbrug og fiskeri – og vurdere, hvilke konsekvenser det har for planter, dyr og mennesker.
  • Kende træk af teknologiens historie og anvendelse – her industrialiseringen og intensiveringen af landbruget med deraf følgende skadevirkninger på bl.a. vandmiljøet – samt følgevirkninger for planter, dyr og mennesker.
  • Vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt – i dette tilfælde at se på problemer med vandmiljøet i Østersøen både på nationalt og regionalt plan.