Til læreren

Velkommen til undervisningssiden Vi deler et hav. Her finder du materialer og ideer, som kan bruges i 5. og 6. klasse i undervisningsforløb, der handler om landbrug, vandmiljø og miljøvenlig mad. Det er velegnet til natur-teknik, hjemkundskab og tværfaglige forløb, som også omfatter dansk og engelsk.

Emneområder

Bestil eller download hæftet Vi deler et hav. Gennem den faglige fiktionshistorie om fem børn fra en skole på Amager kommer eleverne igennem fagligt stof, som vedrører:

 • Fotosyntese og planters vækst
 • Næringsstoffer og næringsstofkredsløb
 • Udvaskning til vandmiljøet
 • Økologisk landbrug
 • Iltsvind og havmiljø
 • Miljøvenlig mad

Ekskursioner

Det er oplagt at kombinere arbejdet med bogen Vi deler et hav med ekskursioner. Under  fanebladet Ekskursioner er der forslag til faglige udflugter, som kan understøtte arbejdet med bogen. Der er endvidere links til oversigter over landmænd, fiskerihavne og gårdbutikker i hele landet, så det er nemt at finde steder at besøge – også i jeres område.

For at få det fulde udbytter af ekskursionerne i forhold til temaerne i Vi deler et hav bør eleverne forberede sig på besøget. Til det formål er der tre spørgeark her på sitet, som de kan tage med ud og bruge, når de interviewer landmanden eller fiskeren eller indsamler oplysninger i supermarkedet. Lav evt. selv andre spørgeark.

Efterfølgende kan de svar og oplysninger, eleverne kommer hjem med, være udgangspunktet for diskussioner i klassen, for gruppearbejde eller for individuelt skriftligt arbejde.

Faglig læsning

Hæftet Vi deler et hav kan bruges til faglig læsning i natur-teknik. Under fanen Faglig læsning finder du spørgeark med enkle forståelses-spørgsmål, som understøtter elevernes læsning.

Opgaver og forsøg

Under fanebladet Opgaver ligger fem eksempler på forsøg og undersøgelser, som passer godt til et undervisningsforløb med Vi deler et hav. Det er enkle eksperimenter, som kendes fra andet undervisningsmateriale i forskellige versioner, men her er de kombineret med henblik på at give en forståelse for sammenhængen mellem næringsstoffer i landbruget, udvaskning og havmiljø. Man kan dog sagtens vælge at plukke enkeltopgaver ud eller selv tilføje andre, som understøtter temaet.

Vi foreslår følgende:

 1. Gødningsforsøg: undersøgelse af, hvad gødningsmængden betyder for planters vækst.
  Eleverne får forståelse for, hvorfor landmanden gøder sine afgrøder.
 2. Forsøg med næringsstoffer i vand: Undersøgelse af gødningens effekt på prøver af søvand.
  Eleverne får forståelse for, hvad der sker, når næringsstofferne havner i vandmiljøet.
 3. Mikroskopundersøgelse af plankton
  Eleverne erfarer ved selvsyn, hvad det er for organismer, som først bliver påvirket af næringsstofferne.
 4. Dissektion af en fisk. Undersøgelse af en fisk – især gæller
  Eleverne stifter bekendtskab med fiskens anatomi og fysiologi og forstår, hvordan fisk optager ilt.
 5. Lav dit eget iltsvind: Forsøg med omsætning af organisk materiale i et akvarium med og uden ilt.

Links til relaterede sites

Der er også inspiration at hente på andre, relaterede sites. Det gælder i høj grad sitet Økologi i skolen med mange gode opgaver og let tilgængelige forklaringer på, hvad økologisk landbrug er, og Naturstyrelsens site Naturkanon.

Begge steder er der gode opgaver til forskellige niveauer, som kan bruges i forbindelse med henholdsvis gårdbesøg og indkøb/butiksbesøg.

Der er også god inspiration at hente hos Danmarks Naturfredningsforening på Vandtjek.dk og hos DN´s skoletjeneste, og der findes  gode undervisningsmaterialer om fisk, fiskeri og havmiljø fx på Fiskericirklen.

Læsning til læreren

Bondo Christensen, Peter et al. “Iltsvind”, Danmarks Miljøundersøgelser/Hovedland, 2004 Download den her 

Granstedt, Artur: “Farming for the Future – with a focus on Baltic Sea Region”, Beras Implementation Reports no 2., 2012. Download den her

Madsen, Siz: “Hav og fiskeribiologi,”  Fiskericirklen, 2008. 2. kapitel Download den her

NaturErhvervsstyrelsen: Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, 2012

1 Response to Til læreren

 1. Rikke Winther skriver:

  Der er for få video , der viser f.eks. en dissikering af fisk, besøg hos en fisker m.m.
  Et evaluerings-spil ville også være lige i tidsånden, + lidt flere opgaver til f.eks hjemkundskab….

Der er lukket for kommentarer.