Fælles mål

Til læreren: Sådan spiller materialet sammen med Fælles mål 2009.

Indholdet i undervisningsmaterialet Vi deler et hav er tilpasset en række af kravene i Fælles Mål for mellemtrinnet i danske skoler primært i naturteknik og i hjemkundskab, men materialet kan også bruges tværfagligt på en relevant måde i forhold til dansk og engelsk  i 5.-6. klasse.

Sådan passer Vi deler et hav til: