Sådan passer “Vi deler et hav” til engelsk

Vi deler et hav kan bruges i engelskundervisningen, idet både undervisningshæftet og opgaverne findes i en engelsk udgave, som kan downloades fra hjemmesiden.

Historien om børnene, der undersøger hvad mad, landbrug og havmiljø har med hinanden at gøre, kan læses som en almindelig fortælling, hvor man ikke går i detaljer med faglige udtryk og det faglige indhold, som det ikke er relevant at tilegne sig på engelsk på dette klassetrin.

Den engelske version er især tiltænkt elever i andre lande rundt om Østersøen, og den letter oversættelse til andre nationalsprog.

BERAS Implementation og Det Økologiske Råd kan i et vist omfang være behjælpelig med at etablere kontakt til skoler i de andre lande, fx i Baltikum, så eleverne kan få pennevenner, de kan skrive sammen med på nettet, snakke med på Skype eller fx udveksle madopskrifter og videoklip med undervejs i undervisningsforløbet. På den måde kan engelsk blive et redskab, der giver eleverne et indblik i det engelske sprogs globale rolle (Fællesmål Engelsk stk. 1).

De internationale kontakter i andre Østersølande kan skabe rammen for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved kan undervisningsforløbet bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling (Fællesmål Engelsk stk. 2). Kontakten til børn i Sverige, Finland, Litauen eller et af de andre lande kan desuden være med til at give eleverne en forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede dem til et liv i et globalt samfund (Fællesmål Engelsk stk. 3).